ประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศ ฉบับที่ 22/2566 เชิญบริษัทประกันเสนอโครงการประกันอัคคีภัย ประกันสินเชื่อ และประกันชีวิตกลุ่ม
ประกาศ ฉบับที่ 22/2566 เชิญบริษัทประกันเสนอโครงการประกันอัคคีภัย ประกันสินเชื่อ และประกันชีวิตกลุ่ม

31 ส.ค. 2566 0 74

ประกาศ ฉบับที่ 22/2566 เชิญบริษัทประกันเสนอโครงการประกันอัคคีภัย ประกันสินเชื่อ และประกันชีวิตกลุ่ม

ประกาศ ฉบับที่ 15/2566 เรื่อง ขอเชิญยื่นเสนอออกแบบ หรือออกแบบพร้อมก่อสร้าง อาคารสำนักงานสหกรณ์ รั้ว และทางออกทางเชื่อมที่ดิน สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด
ประกาศ ฉบับที่ 15/2566 เรื่อง ขอเชิญยื่นเสนอออกแบบ หรือออกแบบพร้อมก่อสร้าง อาคารสำนักงานสหกรณ์ รั้ว และทางออกทางเชื่อมที่ดิน สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

04 ส.ค. 2566 0 80

ประกาศ ฉบับที่ 15/2566 เรื่อง ขอเชิญยื่นเสนอออกแบบ หรือออกแบบพร้อมก่อสร้าง อาคารสำนักงานสหกรณ์ รั้ว และทางออกทางเชื่อมที่ดิน สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

ประกาศฉบับที่ 14/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนตามโครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ
ประกาศฉบับที่ 14/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนตามโครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ

27 ก.ค. 2566 0 119

ประกาศฉบับที่ 14/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนตามโครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ

ประกาศ ฉบับที่ 13/2566 เรื่อง รับสมัครสมาชิกร่วมโครงการศึกษาดูงานสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ปี 2566
ประกาศ ฉบับที่ 13/2566 เรื่อง รับสมัครสมาชิกร่วมโครงการศึกษาดูงานสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ปี 2566

12 ก.ค. 2566 0 118

ประกาศ ฉบับที่ 13/2566 เรื่อง รับสมัครสมาชิกร่วมโครงการศึกษาดูงานสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ปี 2566

ประกาศ ฉบับที่ 6/2566 เรื่อง รายชื่อสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสำหรับสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด
ประกาศ ฉบับที่ 6/2566 เรื่อง รายชื่อสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสำหรับสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

28 เม.ย. 2566 0 229

ประกาศ ฉบับที่ 6/2566 เรื่อง รายชื่อสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสำหรับสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

^